Warunki Sprzedaży

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Motybe™. Na tej stronie terminy "my", "nasz" i "Motybe™" odnoszą się do Motybe™. Motybe™ oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i powiadomień określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszym "Serwisie" i akceptujesz, że będziesz związany następującymi warunkami ("Warunki Serwisu", "Warunki"), w tym dodatkowymi warunkami i zasadami, o których mowa tutaj i/lub dostępnymi przez hiperłącze. Te Warunki Serwisu mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń do użytkowników, którzy są przeglądającymi, dostawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie tych Warunków Serwisu przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony, zgadzasz się na przestrzeganie tych Warunków Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami i zasadami tej umowy, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli te Warunki Serwisu są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych Warunków Serwisu.

Każda nowa funkcja lub narzędzie dodane do obecnego sklepu również będzie podlegać Warunkom Serwisu. Możesz w każdej chwili przejrzeć najnowszą wersję Warunków Serwisu na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części tych Warunków Serwisu, publikując aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej. To Twoja odpowiedzialność, aby okresowo sprawdzać tę stronę pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie z lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu wszelkich zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Dostarczają nam platformę e-commerce, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

SEKCJA 1 - WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując te Warunki Serwisu, oświadczasz, że masz ukończony wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że masz ukończony wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na umożliwienie swoim nieletnim podopiecznym korzystania z tej strony.

Nie możesz używać naszych produktów do nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani w trakcie korzystania z Usługi naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym, bez ograniczeń, przepisów o prawach autorskich).

Nie możesz przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Twoich Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przekazywane bez szyfrowania i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych łączących sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody naszej strony.

Nagłówki użyte w tej umowie są zamieszczone tylko dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na te Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiał na tej stronie jest dostarczany wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na nim polegać ani wykorzystywać jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Poleganie na materiale na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że to Twoja odpowiedzialność, aby monitorować zmiany na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUDZE I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub przerwania Usługi (lub jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie ani wobec osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub przerwanie Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Produkty lub usługi te mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie jakiegokolwiek koloru na Twoim monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w zależności od sytuacji. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelka oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Te ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku wprowadzenia zmian do zamówienia lub jego anulowania, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie na wszystkie zakupy dokonane w naszym sklepie. Zgadzasz się na bieżąco aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery kart kredytowych i daty ich ważności, abyśmy mogli zakończyć transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce Zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli.

Uznajesz i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak są" i "tak jak dostępne" bez jakichkolwiek gwarancji, reprezentacji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Wszelkie korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego(-ych) dostawcę(-ów) stron trzecich.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wprowadzanie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać tym Warunkom Serwisu.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę zawartości lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy mieć żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały stron trzecich lub witryny internetowe, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do strony trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na nasze żądanie przesyłasz określone zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszego żądania przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, pocztą, czy w inny sposób (łącznie 'komentarze'), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, dystrybuować, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przesyłasz. Jesteśmy i będziemy bez żadnych zobowiązań (1) do zachowania wszelkich komentarzy w tajemnicy; (2) do wypłacenia odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) do odpowiedzi na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, groźne, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub te Warunki Serwisu.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własności. Zgadzasz się ponadto, że Twoje komentarze nie będą zawierały żadnych treści oszczerczych, niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty sam, ani wprowadzać nas lub strony trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie komentarze, które publikujesz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBISTE

Twoje przesyłanie informacji osobistych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu mogą wystąpić informacje na naszej stronie lub w Usłudze, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za przesyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, modyfikowania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZAKAZANE UŻYCIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Serwisu, zabrania się korzystania z witryny lub jej treści: (a) do celów niezgodnych z prawem; (b) do namawiania innych do wykonania lub uczestnictwa w działaniach niezgodnych z prawem; (c) do naruszania jakichkolwiek przepisów, zasad, praw lub lokalnych zarządzeń międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych; (d) do naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) do nękania, znęcania się, obrażania, ranienia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do składania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) do przesyłania lub przekazywania wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia informacji osobistych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharmingu, pretekstowania, crawlowania, eksplorowania lub skrobania; (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do ingerowania w lub omijania funkcji zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych użyć.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą zostać uzyskane z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje własne ryzyko. Usługa i wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (chyba że wyraźnie zaznaczone przez nas) dostarczane 'tak jak są' i 'jak dostępne' do Twojego użytku, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub domniemanych, w tym wszelkich domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Motybe™, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy ani licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym bez ograniczeń utratę zysków, utratę dochodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to na podstawie umowy, deliktu (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych za pomocą usługi, lub za jakiekolwiek inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przekazywanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Motybe™ i naszą spółkę macierzystą, filie, podmioty stowarzyszone, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, zgłoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z Twojego naruszenia tych Warunków Serwisu lub dokumentów, które włączają przez odniesienie, lub Twojego naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej.

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie tych Warunków Serwisu jest uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od tych Warunków Serwisu, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - WYPOWIEDZENIE

Zobowiązania i odpowiedzialność stron poniesione przed datą wypowiedzenia pozostaną w mocy po wypowiedzeniu niniejszej umowy w każdym celu.

Te Warunki Serwisu są skuteczne, chyba że i dopóki nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć te Warunki Serwisu w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług, lub kiedy przestajesz korzystać z naszej strony.

Jeśli, według naszego wyłącznego uznania, nie przestrzegasz lub podejrzewamy, że nie przestrzegasz jakiegokolwiek warunku lub postanowienia tych Warunków Serwisu, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do i włącznie z datą wypowiedzenia; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Fakt, że nie egzekwujemy lub nie stosujemy prawa lub postanowienia tych Warunków Serwisu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Te Warunki Serwisu oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują Twoje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, czy to ustne, czy pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Serwisu).

Wszelkie niejasności w interpretacji tych Warunków Serwisu nie będą interpretowane przeciwko stronie redagującej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Te Warunki Serwisu oraz wszelkie oddzielne umowy, na podstawie których świadczymy Ci Usługi, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w 1 Rue Des Bleuets, 91280 Saint-Pierre-Du-Perray, Francja.

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW SERWISU

Możesz w każdej chwili przejrzeć najnowszą wersję Warunków Serwisu na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części tych Warunków Serwisu, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej. To Twoja odpowiedzialność, aby okresowo sprawdzać naszą stronę internetową pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie z lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu wszelkich zmian w tych Warunkach Serwisu oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Serwisu powinny być kierowane do nas na adres contact@Motybe.com.