Ogólne Warunki Korzystania

WARUNKI UŻYTKOWANIA

INFORMACJE PRAWNE:

Zgodnie z postanowieniami artykułów 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zwanej L.C.E.N., informujemy użytkowników i odwiedzających stronę internetową Motybe™ o następujących informacjach prawnych:

Informacje prawne: Status właściciela: Przedsiębiorca indywidualny

Właścicielem jest: Pourghavami Alexandre

Adres pocztowy właściciela: 15 Allée André Derain, 91600 Savigny-sur-Orge, Francja

Twórcą strony internetowej jest: Pourghavami Alexandre

Odpowiedzialnym redaktorem jest: Pourghavami Alexandre

Kontakt z odpowiedzialnym redaktorem: Pourghavami Alexandre

Odpowiedzialnym redaktorem jest osoba fizyczna.

Administratorem sieci jest: Pourghavami Alexandre

Kontakt z administratorem sieci: Pourghavami Alexandre

Hosting strony internetowej: Shopify Inc., 126 York St., Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Kanada.

Prezentacja i zasady:

Określany dalej: Użytkownik, każdy internauta łączący się i korzystający z wyżej wymienionej strony: Motybe™.

Strona Motybe™ oferuje szereg usług udostępnianych użytkownikom. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania uprzejmości i dobrej wiary wobec innych użytkowników oraz webmastera strony Motybe™. Strona Motybe™ jest regularnie aktualizowana przez Motybe™.

Pourghavami Alexandre dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie Motybe™ były jak najbardziej dokładne (z zastrzeżeniem zmian od momentu ich publikacji), ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności informacji zamieszczonych na stronie, niezależnie od tego, czy pochodzą one od niego, czy od partnerów trzecich, którzy dostarczają te informacje.

W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z tych informacji (w celach informacyjnych, nie wyczerpujących i mogących ulegać zmianom) na własną odpowiedzialność.

Dostępność:

Strona Motybe™ jest zasadniczo dostępna dla użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw, planowanych lub nieplanowanych, na potrzeby konserwacji lub w przypadku siły wyższej.

W przypadku braku dostępu do usługi, Motybe™ zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić dostęp do usługi i dołoży starań, aby uprzednio poinformować użytkowników o terminach i godzinach interwencji. Motybe™ nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, niezależnie od ich charakteru, wynikające z braku dostępności usługi.

Prawa własności intelektualnej:

Pourghavami Alexandre jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej lub posiada prawa użytkowania do wszystkich elementów dostępnych na stronie, w tym tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania...

Wszelka reprodukcja, przedstawianie, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów strony, niezależnie od użytych środków lub procedur, jest zabroniona, chyba że uzyskano wcześniejszą pisemną zgodę Motybe™, właściciela strony, na adres email: contact@Motybe.com. W przeciwnym razie będzie to traktowane jako naruszenie praw autorskich i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Linki hipertekstowe i pliki cookie:

Strona Motybe™ zawiera szereg linków hipertekstowych do innych stron (partnerzy, informacje...) utworzonych za zgodą Pourghavami Alexandre. Jednak Pourghavami Alexandre nie ma możliwości sprawdzenia całej zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Użytkownik jest informowany, że podczas odwiedzania strony Motybe™ na jego komputerze mogą automatycznie zainstalować się jeden lub więcej plików cookie za pośrednictwem jego przeglądarki internetowej. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje dotyczące nawigacji komputera na stronie.

Konfiguracja oprogramowania przeglądarki pozwala na informowanie o obecności plików cookie i ewentualnie ich odrzucenie w sposób opisany na stronie: www.cnil.fr. Użytkownik może jednak skonfigurować przeglądarkę swojego komputera tak, aby odmówić instalacji plików cookie, wiedząc, że odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Aby zablokować pliki cookie, wpisz w wyszukiwarkę: blokowanie plików cookie w IE lub Firefox i postępuj zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla Twojej wersji.

Ochrona dóbr i osób - zarządzanie danymi osobowymi:

We Francji dane osobowe są chronione przez ustawę nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawę nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., artykuł L. 226-13 Kodeksu karnego oraz Dyrektywę Europejską z dnia 24 października 1995 r.

Na stronie Motybe™, Pourghavami Alexandre zbiera dane osobowe dotyczące użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia niektórych usług oferowanych przez stronę Motybe™. Użytkownik podaje te informacje świadomie, zwłaszcza gdy sam je wprowadza. Wówczas użytkownikowi strony Motybe™ zostaje wyraźnie wskazane, czy jest zobowiązany do podania tych informacji.

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o informatyce, plikach i wolnościach, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą. W celu skorzystania z tego prawa należy wysłać prośbę do Motybe™ na adres email: contact@Motybe.com lub pisemnie, podpisaną, wraz z kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, z podaniem adresu, na który ma zostać wysłana odpowiedź.

Żadne informacje osobowe użytkownika strony Motybe™ nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, zbywane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie hipotetyczny zakup Motybe™ i jego praw umożliwiłby przekazanie takich informacji potencjalnemu nabywcy, który byłby z kolei zobowiązany do przestrzegania tych samych obowiązków w zakresie przechowywania i modyfikacji danych użytkownika strony Motybe™.

Strona Motybe™ jest zgodna z RODO, zapoznaj się z naszą polityką RODO.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.