Informacje Prawne

INFORMACJE PRAWNE

PREZENTACJA STRONY Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownikom strony internetowej https://motybe.com podaje się do wiadomości tożsamość różnych podmiotów zaangażowanych w jej tworzenie i monitorowanie:

Właściciel: Pourghavami Alexandre Siedziba: 15 Allée André Derain, 91600 Savigny-sur-Orge, Francja Odpowiedzialny redaktor: Pourghavami Alexandre - contact@motybe.com Hosting: Shopify - 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, Ontario K2P 1L4, Kanada

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY I ŚWIADCZONYCH USŁUG

Korzystanie ze strony https://motybe.com oznacza pełną akceptację poniższych ogólnych warunków użytkowania. Warunki te mogą być zmieniane lub uzupełniane w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy strony https://motybe.com są proszeni o regularne ich przeglądanie.

OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG

Strona https://motybe.com ma na celu dostarczanie informacji o działalności firmy. Motybe dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie https://motybe.com były jak najbardziej dokładne. Jednakże, nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy są one jego winą, czy winą partnerów, którzy dostarczają te informacje.

OGRANICZENIA UMOWNE DOTYCZĄCE DANYCH TECHNICZNYCH

Strona korzysta z technologii JavaScript. Strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem ze strony. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania ze strony przy użyciu nowoczesnego sprzętu, niezawierającego wirusów i zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PODRÓBKI

Motybe jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania. Wszelka reprodukcja, przedstawianie, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów strony, niezależnie od użytych środków lub procesów, jest zabroniona, chyba że uzyskano wcześniejszą pisemną zgodę Motybe. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie praw autorskich i będzie ścigane zgodnie z przepisami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Motybe nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody materialne użytkownika, wynikające z dostępu do strony internetowej Motybe, spowodowane korzystaniem ze sprzętu niespełniającego określonych specyfikacji lub pojawieniem się błędu lub niezgodności.

ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

We Francji dane osobowe są chronione przez ustawę nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawę nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., artykuł L. 226-13 Kodeksu karnego oraz Dyrektywę Europejską z dnia 24 października 1995 r.

LINKI HIPERTEKSTOWE I PLIKI COOKIE

Strona https://motybe.com zawiera szereg linków hipertekstowych do innych stron, utworzonych za zgodą Motybe. Jednakże, Motybe nie ma możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony https://motybe.com podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Paryżu.

GŁÓWNE USTAWY DOTYCZĄCE

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. o informatyce, plikach i wolnościach. Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej.

SŁOWNIK

Użytkownik: Internauta łączący się i korzystający z wyżej wymienionej strony. Dane osobowe: "informacje, które umożliwiają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (artykuł 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).