Polityka Prywatności

SEKCJA 1 - ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie, w ramach procesu zakupu i sprzedaży, zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię, nazwisko, adres i adres e-mail.

Podczas przeglądania naszego sklepu, automatycznie otrzymujemy również adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera, co pozwala nam uzyskać więcej szczegółów na temat używanej przez Ciebie przeglądarki i systemu operacyjnego.

Marketing e-mailowy (jeśli dotyczy): Za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci e-maile dotyczące naszego sklepu, nowych produktów i innych aktualizacji.

SEKCJA 2 - ZGODA

Jak uzyskujecie moją zgodę?

Kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe, aby sfinalizować transakcję, zweryfikować Twoją kartę kredytową, złożyć zamówienie, zaplanować dostawę lub zwrócić zakup, zakładamy, że wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie przez nas tych danych wyłącznie w tym celu.

Jeśli poprosimy o Twoje dane osobowe z innego powodu, jak na przykład w celach marketingowych, poprosimy Cię bezpośrednio o wyraźną zgodę, lub damy Ci możliwość odmowy.

Jak mogę wycofać swoją zgodę?

Jeśli po wyrażeniu zgody zmienisz zdanie i nie chcesz już, abyśmy się z Tobą kontaktowali, zbierali Twoje dane lub je ujawniali, możesz nas o tym poinformować, kontaktując się z nami pod adresem contact@Motybe.com.

SEKCJA 3 - UJAWNIANIE

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli naruszysz nasze Warunki.

SEKCJA 4 - SHOPIFY

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.

Twoje dane są przechowywane za pomocą Shopify, ich baz danych oraz ogólnej aplikacji Shopify. Twoje dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze chronionym zaporą ogniową.

Płatności:

Jeśli wybierzesz bezpośrednią bramkę płatności, aby sfinalizować zakup, Shopify przechowuje informacje o Twojej karcie kredytowej. Są one szyfrowane zgodnie z PCI-DSS (Standard Bezpieczeństwa Danych Przemysłu Kart Płatniczych). Informacje o Twojej transakcji zakupu są przechowywane tak długo, jak to konieczne do sfinalizowania zamówienia. Po zakończeniu tej transakcji informacje o Twojej transakcji zakupu są usuwane.

Wszystkie bezpośrednie bramki płatności przestrzegają standardów określonych przez PCI-DSS, zarządzanych przez Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa PCI, będącą wspólnym wysiłkiem takich marek jak Visa, MasterCard, American Express i Discover.

Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o kartach kredytowych przez nasz sklep i jego dostawców usług.

Więcej informacji można również znaleźć w Warunkach Usługi Shopify tutaj lub w Polityce Prywatności tutaj.

SEKCJA 5 - USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Ogólnie rzecz biorąc, zewnętrzni dostawcy, których używamy, będą zbierać, wykorzystywać i ujawniać Twoje informacje tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usług, które nam świadczą.

Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak bramki płatności i inni przetwarzający transakcje płatnicze, mają własne polityki prywatności w odniesieniu do informacji, które jesteśmy zobowiązani im przekazać w związku z transakcjami zakupu.

Dla tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności, aby zrozumieć sposób, w jaki Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez tych dostawców.

W szczególności pamiętaj, że niektórzy dostawcy mogą być zlokalizowani lub posiadać obiekty w jurysdykcji innej niż Twoja lub nasza. Dlatego jeśli zdecydujesz się przeprowadzić transakcję obejmującą usługi zewnętrznego dostawcy usług, Twoje informacje mogą podlegać prawu lub przepisom jurysdykcji, w której znajduje się ten dostawca usług lub jego obiekty.

Na przykład, jeśli jesteś w Kanadzie, a Twoja transakcja jest przetwarzana przez bramkę płatności znajdującą się w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane osobowe użyte do zakończenia tej transakcji mogą podlegać ujawnieniu zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, w tym USA Patriot Act.

Po opuszczeniu strony naszego sklepu lub po przekierowaniu na stronę lub aplikację strony trzeciej, nie jesteś już objęty niniejszą Polityką Prywatności ani Warunkami Usługi naszej strony internetowej.

Linki:

Klikając na linki w naszym sklepie, mogą Cię one skierować poza naszą stronę. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności innych stron i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności.

SEKCJA 6 - BEZPIECZEŃSTWO

Aby chronić Twoje dane osobowe, podejmujemy rozsądne środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe, aby upewnić się, że nie zostaną one niewłaściwie utracone, niewłaściwie użyte, dostępne, ujawnione, zmienione lub zniszczone.

Jeśli dostarczysz nam informacje o swojej karcie kredytowej, informacje te są szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) i przechowywane za pomocą szyfrowania AES-256. Chociaż żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna, stosujemy wszystkie wymagania PCI-DSS i wdrażamy dodatkowe ogólnie przyjęte standardy branżowe.

Cookies:

Oto lista plików cookie, których używamy. Wymieniliśmy je tutaj, abyś mógł wybrać, czy chcesz wyłączyć pliki cookie, czy nie.

_session_id, unikalny identyfikator sesji, pozwala Shopify przechowywać informacje o Twojej sesji (strona odsyłająca, strona wejściowa itp.).

_shopify_visit, brak przechowywanych danych, utrzymuje się przez 30 minut od ostatniej wizyty, używane przez wewnętrzny tracker statystyk naszego dostawcy strony internetowej do rejestrowania liczby odwiedzin.

_shopify_uniq, brak przechowywanych danych, wygasa o północy (w zależności od odwiedzającego) następnego dnia, liczy liczbę odwiedzin sklepu przez jednego klienta.

cart, unikalny identyfikator, utrzymuje się przez 2 tygodnie, przechowuje informacje o zawartości Twojego koszyka.

_secure_session_id, unikalny identyfikator sesji.

storefront_digest, unikalny identyfikator, nieokreślony, jeśli sklep ma hasło, jest używany do określenia, czy obecny odwiedzający ma dostęp.

SEKCJA 7 - WIEK ZGODY

Korzystając z tej strony, oświadczasz, że masz co najmniej wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że masz wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na pozwolenie swoim nieletnim na korzystanie z tej strony.

SEKCJA 8 - ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste jej przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej polityce, poinformujemy Cię tutaj, że została zaktualizowana, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli takie istnieją, używamy i/lub ujawniamy.

Jeśli naszOto kontynuacja tłumaczenia:

Jeśli nasz sklep zostanie przejęty lub połączony z inną firmą, Twoje informacje mogą zostać przekazane nowym właścicielom, abyśmy mogli kontynuować sprzedaż produktów.

PYTANIA I INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli chcesz: uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć wszelkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, złożyć skargę lub po prostu uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem contact@Motybe.com.